Dzisiejszy dzień

25 październik 2014

Aktualny czas
   00:00:00

 Nowości

ZAPROSZENIE

Zapraszamy na spotkanie wyborcze dnia 01.09.2014 r. o godz. 18:00 które odbędzie się w sali konferencyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej Koło przy ul. Ciołka 19/25.


Wydawnictwo Stowarzyszenia Mieszkańców Grunt To Warszawa Reklama

Złota Rączka

Usługi dla domu

tel.: 518-33-16-16

zobacz...


 Współpraca

Fundacja DOTYK CIEPŁA


Stowarzyszenie Spółdzielców Mieszkaniowych i Zarządców Nieruchomości "Konfederacja Warszawska"


Stowarzyszenie Bielańska Wspólnota Samorządowa
Strona głównaStowarzyszenie Mieszkańców "GRUNT TO WARSZAWA" powstało w 2011r. z potrzeby obrony interesów mieszkańców stolicy. Stowarzyszenie zajmuje się przede wszystkim problemami mieszkańców budynków wielorodzinnych - w praktyce staramy się łączyć spółdzielców, współwłaścicieli ze wspólnot mieszkaniowych i lokatorów komunalnych. Naszą podstawową więź stanowi troska o byt mieszkańców i racjonalny rozwój naszego miasta. Staramy się nagłaśniać i rozwiązywać problemy związane z szeroko pojętym mieszkalnictwem: wysokością opłat za użytkowanie wieczyste, regulacją stanu prawnego nieruchomości, przekształcaniem użytkowania wieczystego we własność, a także innymi sprawami łączącymi się ze sposobem funkcjonowania urzędów Warszawy wobec mieszkańców, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Największa dotychczasowa akcja Stowarzyszenia to zebranie ponad 40 tysięcy podpisów popierających inicjatywę obywatelską przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z zastosowaniem 95% bonifikaty.

W zeszłym roku mieliśmy możliwość obserwować rozpoczęcie procesu wdrażania tzw. nowego systemu gospodarki odpadami. Niestety słuszne założenia ekologiczne zostały wykorzystane instrumentalnie, w wyniku, czego zamiast wypracowania innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych doszło jedynie do stworzenia nowego parapodatku. Z licznych sygnałów od spółdzielców i mieszkańców wspólnot widzimy, że zmiany nie poszły w dobrym kierunku – zapomniano o tym, że to mieszkańcy w ramach struktur spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych powinni być głównym adresatami ustawy. Niemniej wierzymy, że można jeszcze powrócić do dobrych praktyk i poprzeć rozwiązania uznające naszą podmiotowość.

Jesteśmy członkiem Zespołu ds. analizy wdrażania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach powołanym Zarządzeniem nr 6 Ministra Środowiska z dnia 16 stycznia 2014 r. oraz powołanego z naszej inicjatywy warszawskiego Zespołu ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości oraz wspierania i koordynowania inicjatyw spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, ustanowionego Zarządzeniem Nr 5072/2013 Prezydenta m.st. Warszawy w dniu 8 października 2013 r.

Reprezentując interesy mieszkańców, złożyliśmy wniosek do Pana prof. Andrzeja Kraszewskiego, Przewodniczącego w/w Zespołu Ministra, dotyczący kierunku zmian w ustawie. Główna intencja naszej propozycji to przywrócenie dotychczasowej roli Spółdzielni Mieszkaniowych i Wspólnot Mieszkaniowych poprzez włączenie w system gospodarki odpadami w zakresie zbierania (segregacji u źródła) i wywozu odpadów. Podmiotowość Spółdzielni Mieszkaniowych i Wspólnot Mieszkaniowych ma kluczowe znaczenie nie tylko dla spełnienia wymogów unijnych w zakresie odzysku surowców, ale też pozwala zachować polskie dobre praktyki, m.in. konkurencyjność firm wywożących odpady, wpływ na cenę i jakość usług oraz umożliwienie działalności organizacji społecznych t.j. Spółdzielnie Socjalne, czy EKON.Kopiowanie materiałów zawartych na stronie - ZABRONIONE