Dzisiejszy dzień

27 styczeń 2020

Aktualny czas
   00:00:00

 Nowości

ZAPROSZENIE

Zapraszamy na spotkanie wyborcze dnia 01.09.2014 r. o godz. 18:00 które odbędzie się w sali konferencyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej Koło przy ul. Ciołka 19/25.


Wydawnictwo Stowarzyszenia Mieszkańców Grunt To Warszawa WspółpracaStowarzyszenie Spółdzielców Mieszkaniowych i Zarządców Nieruchomości "Konfederacja Warszawska"

Czy będzie nam łatwiej współpracować przy gospodarce odpadami? To zależy od Senatu.

Na zaproszenie Ministra Środowiska Stowarzyszenie Mieszkańców "Grunt to Warszawa" miało możliwość uczestniczyć w pracach Zespołu do spraw wdrażania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W ramach wypracowanych rekomendacji Zespołu prof. Kraszewskiego wniesiona została propozycja nowego zapisu ustawowego (art. 1b) w brzmieniu: "Gmina może w drodze porozumienia przekazywać określone zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku do wykonania innym podmiotom". Zapis ten, przyjęty większością głosów członków Zespołu, powstał w celu umożliwienia gminie współpracy z takimi podmiotami jak spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, stowarzyszenia, czy inne organizacje w zakresie współtworzenia systemu gospodarki odpadami.

Proponowany zapis skonsultowaliśmy również z Biurem Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Warszawie i uzyskaliśmy opinię pozytywną. Z naszej praktyki wynika, że wskazanie pewnej drogi postępowania wprost w ustawie ułatwia urzędnikom podjęcie decyzji o współpracy. Obecny kształt ustawy oraz projektowane zmiany (druk senacki nr 732) naruszają podmiotowość mieszkańców zamieszkujących zasoby spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych – nakładają szereg obowiązków, nie dając jednocześnie prawa funkcjonowania w systemie na zasadach partnerskich.

Dlatego naszym zdaniem ważne byłoby przywrócenie równowagi, m. in. poprzez zaproponowaną przez nas zmianę. Wydaje się to tym bardziej istotne, że na nas wszystkich spoczywa ciężar osiągnięcia ambitnych zadań unijnej dyrektywy odpadowej. Bez faktycznego, systemowego zaangażowania mieszkańców, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz organizacji pozarządowych trudno będzie to zrealizować.

Jeśli popierasz nasz wniosek, napisz do Senatorów. Projektem zajmuje się Senacka Komisja Środowiska ks@senat.gov.pl

Załącznik: Wniosek Stowarzyszenia Mieszkańców Grunt to Warszawa do Senatu


Czy opłata za śmieci w systemie pomostowym jest zgodna z prawem?

Jednym z podstawowych problemów związanych z tzw. "rewolucją śmieciową" jest utrata podmiotowej roli spółdzielni i wspólnoty mieszkaniowych oraz samych mieszkańców. Do czego prowadzi brak oddolnej kontroli - mogliśmy obserwować na przykładzie systemu pomostowego wprowadzonego w Warszawie: niejasne reguły ustalania opłat, zalegające na podwórkach gabaryty, zawyżane przez firmy wywozowe faktury, itp.

Dlatego w zeszłym roku nasze stowarzyszenie złożyło skargę na pobieranie opłat za gospodarowanie odpadami w trakcie funkcjonowania systemu pomostowego - chcieliśmy w ten sposób zwrócić uwagę na brak przejrzystości w stanowieniu i wdrażaniu przepisów prawa dotyczącego odpadów.

Posiedzenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego odbędzie się 26.09.2014 r. o godz. 9:30, w Sali C - serdecznie zapraszamy do udziału w sprawie (sygn. akt III SA/Wa 2717/13). Liczymy że dzięki naszej inicjatywie uda się ustalić, czy Miasto st. Warszawa zgodnie z prawem pobierało od mieszkańców opłatę za śmieci w czasie trwania systemu pomostowego. To test na prawidłowość ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - czy nie robiąc systemu, można brać za niego pieniądze.


Zawiadomienie WSA o posiedzeniu sądu w dniu 26.09.2014 r. (Zał. 1)

Skarga Stowarzyszenia Mieszkańców "Grunt to Warszawa" na uchwałę Rady m.st. Warszawy nr LI/1499/2013 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Zał. 2)

Odpowiedź Rady m.st.Warszawy na skargę Stowarzyszenia (Zał. 3)

Uchwała Rady m.st. Warszawy nr LI/1499/2013 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/541343E4-8D90-4102-9AA6-40B4C7E998C6,frameless.htm

Ponadto Stowarzyszenie złożyło stosowne wnioski do Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Prokuratury o przystąpienie do skargi, a także prośbę o uczestnictwo Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w posiedzeniu sądu.


Z ostatniej chwili

Środowiska społeczne zgromadzone przy Stowarzyszeniu Grunt to Warszawa dla których los mieszkańców Warszawy nie jest obojętny, podjęły decyzję o wspólnym starcie w wyborach samorządowych 2014.

Zapraszamy na spotkanie wyborcze dnia 01.09.2014 r. o godz. 18:00 które odbędzie się w sali konferencyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej Koło przy ul. Ciołka 19/25.

Na spotkaniu zostaną zaprezentowane sylwetki kandydatów.
Wieczyste na własność

W środowisku spółdzielców funkcjonują dwa projekty uchwał Rady m. st. Warszawy na mocy, których możliwe będzie przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu we własność z bonifikatą.

Jeden projekt skierowany jest tylko dla spółdzielni mieszkaniowych drugi porządkuje proces przekształcenia szerzej i dotyczy spółdzielni mieszkaniowych, osób fizycznych i prawnych.

Na uznanie zasługuje fakt, że środowisko jest aktywne i pomimo niechęci urzędników bierze sprawę przekształcenia w swoje ręce, aby obniżyć koszty utrzymania lokali.

Obecnie trwają prace zmierzające do uzyskania opinii prawnych, co w konsekwencji doprowadzi do wypracowania wspólnego projektu uchwały, który da realną możliwość uzyskania dużej bonifikaty (95 %) mieszkańcom zamieszkałym w Spółdzielniach Mieszkaniowych i Wspólnotach Mieszkaniowych oraz Spółdzielniom Mieszkaniowym.
Zmiana ustawy śmieciowej propozycja Spółdzielni Mieszkaniowych i Wspólnot Mieszkaniowych

List otwarty cz.1
List otwarty cz.2

Wniosek o zmianę ustawy
Załącznik do wniosku cz.1
Załącznik do wniosku cz.2

Poparcie zmian w ustawie śmieciowej
Bieżące działania Stowarzyszenia w zakresie regulacji prawnej gruntów oraz ustawy segregacji odpadadów

Załączniki:

Trybunał Konstytucyjny - podziękowanie cz.1
Trybunał Konstytucyjny - podziękowanie cz.2
Trybunał Konstytucyjny - podziękowanie cz.3

Pismo do Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP

Ministerstwo Środowiska - zaproszenie na spotkanie
Zgłoś problem do Zespołu – wypełnij tabelkę!

Do Zespołu ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości oraz wspierania i koordynowania inicjatyw spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych wpływa coraz więcej wniosków dotyczących problemów gruntowych. Wszystkie sprawy systematycznie przekazujemy do Przewodniczącego Zespołu – p. Prezydenta Jarosława Dąbrowskiego – w załączeniu skan pisma przewodniego.

Żeby ułatwić opis sytuacji w Państwa Spółdzielni lub Wspólnocie Mieszkaniowej, przygotowaliśmy też odpowiednią tabelkę, którą znajdą Państwo poniżej. Wypełnioną tabelkę prosimy przesłać na adres mailowy: Barbara.Rozewska@wp.pl


Załączniki:

Możliwość regulacji prawnej gruntów

Pismo do Przewodniczącego Zespołu

Załącznik do regulacji gruntów

Powołanie zespołu przez Panią Prezydent Warszawy - szansa na rozwiązanie dawnych problemów

11 października odbyło się pierwsze oficjalne zebranie Zespołu ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości oraz wspierania i koordynowania inicjatyw spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Zespół został powołany na wniosek Stowarzyszenia Mieszkańców "Grunt to Warszawa", który złożony został 31 lipca 2013 r. w biurze Prezydenta m.st. Warszawy.

Mamy nadzieję, że Zespół, w skład którego wchodzą przedstawiciele Spółdzielni, Wspólnot, Lokatorów i Warszawskich Stowarzyszeń okaże się nie tylko forum wymiany wiedzy, ale też miejscem skutecznej współpracy z władzami samorządowymi.

 ZARZĄDZENIE NR 5072/2013 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 października 2013 r.


Pismo do Prezesa Rady Ministrów cz.1
Pismo do Prezesa Rady Ministrów cz.2

Załącznik 1 do pisma do Prezesa Rady Ministrów cz.1
Załącznik 1 do pisma do Prezesa Rady Ministrów cz.2

Załącznik 2 do pisma do Prezesa Rady Ministrów cz.1
Załącznik 2 do pisma do Prezesa Rady Ministrów cz.2
Załącznik 2 do pisma do Prezesa Rady Ministrów cz.3


Powołanie Zespołu cz.1
Powołanie Zespołu cz.2


Wniosek o powołanie zespołu cz.1
Wniosek o powołanie zespołu cz.2
Kopiowanie materiałów zawartych na stronie - ZABRONIONE