Dzisiejszy dzień

27 styczeń 2020

Aktualny czas
   00:00:00

 Nowości

ZAPROSZENIE

Zapraszamy na spotkanie wyborcze dnia 01.09.2014 r. o godz. 18:00 które odbędzie się w sali konferencyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej Koło przy ul. Ciołka 19/25.


Wydawnictwo Stowarzyszenia Mieszkańców Grunt To Warszawa WspółpracaStowarzyszenie Spółdzielców Mieszkaniowych i Zarządców Nieruchomości "Konfederacja Warszawska"
Warunki przyjęcia do stowarzyszenia

  1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna lub prawna, która spełnia następujące warunki:
       a) złoży pisemną deklarację wg wzoru określonego przez Stowarzyszenie;
       b) uzyska pozytywną rekomendację przynajmniej 2 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
  2. Osoba małoletnia poniżej 16 roku życia ubiegająca się o członkostwo w Stowarzyszeniu musi przedstawić dodatkowo pisemną zgodę jej przedstawiciela ustawowego złożoną w obecności co najmniej jednego członka Zarządu Stowarzyszenia.
  3. Osoba prawna ubiegająca się o członkowstwo zwyczajne w Stowarzyszeniu, oprócz spełnienia warunków wskazanych w ust. 1, musi przedstawić dokument odpowiedniego organu osoby prawnej wyrażającej zgodę na członkostwo w Stowarzyszenia, o ile taka zgoda wynika z przepisów ustawy bądź wewnętrznych aktów prawnych osoby prawnej.

Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie uchwały, nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia spełniania warunków, o których mowa powyżej.Kopiowanie materiałów zawartych na stronie - ZABRONIONE